Chlorambucil

Leukeran

Initial: 0,1–0,2 mg/kg/d, i.V. Reduktion

Tbl..

systemisch