Chlorambucil

Leukeran
Initial: 0,1–0,2 mg/kg/d, i.V. Reduktion
Tbl..
systemisch